5

آبشیرین کن دریایی بایستی قابلیت کار در فشار بالای 40 بار را داشته باشد این نکته به دلیل بالا بودن میزان املاح